Övriga områden

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Är du intresserad av att ansluta din villa till Orsa kommuns stadsnät?
Det är en framtidssäker investering med ojämförbar prestanda. Fiberanslutningen höjer värdet på din villa och ger dig tillgång till internet, telefoni och TV. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster.
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 0 st 0%
Ansluten 0 st 0%