Fokusområden 2017

Orsa kommun planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, dessa kommer anslutas under 2017.


Så här går det till i ett redan utvalt fokusområde:

1. Du gör en intresseanmälan (ej bindande) genom att söka fram din adress här till höger. Sedan skickar vi ut avtal och information till dig.

2. Utbyggnaden av fiber i området startar under 2017

3. När utbyggnaden av nätet i området och förberedelserna på tomten och i villan är klara kopplar vi in switchen, blåser in fiber och ansluter stadsnätet till din fastighet. Först i detta skede faktureras ni för anslutningsavgiften.

4. Du kan sedan välja de tjänster du vill ha hos våra tjänsteleverantörer via tjänstevalsportalen direkt i din bostad.
Status
Intresse 65 st 4%
Beställning 472 st 30%
Ansluten 69 st 4%
#inlineditbutton