Born

Fiber rätt in i villan

Senast uppdaterad: 2016-05-19
Under 2016 kommer Born att få sitt områdesnät utbyggt
Med Orsa kommuns stadsnät krävs inte att ett visst antal fastigheter är intresserade för att området ska anslutas.
När vi bygger ut kommer vi passera alla fastigheter i området och förbereda så att även de som av någon anledning väljer att inte ansluta nu kan anslutas senare.
gray Intresse 3 st 1%
gray Beställning 29 st 13%
gray Ansluten 58 st 26%
Möjliga anslutningar: 225 st
Status
Intresse 3 st 1%
Beställning 29 st 13%
Ansluten 58 st 26%