Barken
gray Intresse 1 st 7%
gray Beställning 1 st 7%
gray Ansluten 8 st 57%
Möjliga anslutningar: 14 st

Fiber rätt in i villan

2016 beräknas Barken att vara helt färdigställd
Status
Intresse 1 st 7%
Beställning 1 st 7%
Ansluten 8 st 57%