Barken
gray Intresse 1 st 7%
gray Beställning 2 st 14%
gray Ansluten 7 st 50%
Möjliga anslutningar: 14 st

Fiber rätt in i villan

2016 beräknas Barken att vara helt färdigställd
Status
Intresse 1 st 7%
Beställning 2 st 14%
Ansluten 7 st 50%