Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck
Fiber rätt in i villan

Fiberutbyggnaden påbörjas 2019. Se Orsa kommuns hemsida för aktuell info om området.
gray Intresse 15 st 5%
gray Beställning 77 st 26%
gray Ansluten 23 st 8%
Möjliga anslutningar: 293 st
Status
Intresse 15 st 5%
Beställning 77 st 26%
Ansluten 23 st 8%