Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck
gray Intresse 10 st 3%
gray Beställning 77 st 26%
gray Ansluten 23 st 8%
Möjliga anslutningar: 293 st

Fiber rätt in i villan

Under 2017 kommer byggandet av områdesnätet att påbörjas
Status
Intresse 10 st 3%
Beställning 77 st 26%
Ansluten 23 st 8%