Lisselhed-Vångsgärde-Holen
Fiber rätt in i villan

Etapp 1 färdigställs under 2019. Se Orsa kommuns hemsida för aktuell info om området.
Med Orsa kommuns stadsnät krävs inte att ett visst antal fastigheter är intresserade för att området ska anslutas.
När vi bygger ut kommer vi passera alla fastigheter i området och förbereda så att även de som av någon anledning väljer att inte ansluta nu kan anslutas senare
gray Intresse 13 st 5%
gray Beställning 53 st 19%
gray Ansluten 22 st 8%
Möjliga anslutningar: 274 st
Status
Intresse 13 st 5%
Beställning 53 st 19%
Ansluten 22 st 8%