Slättberg
Fiber rätt in i villan

Under 2017 kommer området att anslutas mot kommunens stadsnät
Med Orsa kommuns stadsnät krävs inte att ett visst antal fastigheter är intresserade för att området ska anslutas.
När vi bygger ut kommer vi passera alla fastigheter i området och förbereda så att även de som av någon anledning väljer att inte ansluta nu kan anslutas senare
gray Intresse 12 st 9%
gray Beställning 43 st 32%
gray Ansluten 2 st 1%
Möjliga anslutningar: 135 st
Status
Intresse 12 st 9%
Beställning 43 st 32%
Ansluten 2 st 1%