Stackmora
Fiber rätt in i villan

Under 2017 kommer området att anslutas mot kommunens stadsnät
Med Orsa kommuns stadsnät krävs inte att ett visst antal fastigheter är intresserade för att området ska anslutas.
När vi bygger ut kommer vi passera alla fastigheter i området och förbereda så att även de som av någon anledning väljer att inte ansluta nu kan anslutas senare
gray Intresse 11 st 6%
gray Beställning 91 st 51%
Möjliga anslutningar: 180 st
Status
Intresse 11 st 6%
Beställning 91 st 51%
Ansluten 0 st 0%